Chuẩn Bị Triển Khai

PHOENIX MOUNTAIN

PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN
PHOENIX MOUNTAIN

TỔNG QUAN

• Loại hình dự án: Bất động sản nghỉ dưỡng

• Diện tích: 33,5ha

• Vị trí: Tỉnh Bình Định

• Thời gian triển khai dự kiến: 2026

028 2221 6868

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin

Họ và tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung
https://www.bcgland.com.vn/
https://www.bcgland.com.vn/catalog/view/theme/